Demonstration för ALLAS rätt till vård. 3:e december, Gustav Adolfs Torg 12.00

Standard

Idag finns det en stor grupp människor i Sverige, de Papperslösa, som enligt svensk lag utesluts från vården. Detta är inte bara oacceptabelt ur ett rent vårdetiskt perspektiv, utan även ur ett människorättsperspektiv. Hälsa är en mänsklig rättighet! Detta står klart och tydligt i FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna och innebär att det är ALLA människors rätt, inte bara de svenska medborgarnas.

I våras gjordes en utredning och ett betänkande om Papperslösas rätt till vård lades fram till regeringen, som idag väntar på att bli ett lagförslag. Tyvärr finns det en stor risk för att denna väntan kan bli lång och att betänkandet läggs på hyllan.

Därför går vi ut LÖRDAGEN DEN 3 DECEMBER PÅ GUSTAV ADOLFS TORG I MALMÖ och demonstrerar mot denna skamlösa människorättskränkning. Vi kräver att den svenska regeringen inte låter betänkandet ligga! Kom med oss och gör din röst hörd för allas rätt till vård!

Arrangörer: IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) – läkarstudentorganisation som bland annat arbetar med frågor som berör männskliga rättigheter
SCORP – en sektion inom IFMSA som jobbar med mänskliga rättigheter ur ett vårdperspektiv, bland annat papperslösas rätt till vård

Eventet på facebook.

Tusentals protesterade mot rasisterna i Malmö – Rättvisepartiet Socialisterna om demonstrationen.

Standard

Malmö var en belägrad stad under lördagen. Polisen mobiliserade för fullt. Rasisternas demonstration skulle skyddas. Trots det samlades tusentals mot rasism. Stora delar av centrala stan var avspärrad. Stortorget och Gustav Adolfs torg var avspärrade med kravallstaket och massivt polispådrag.

 

Dagens polisinsats visar att när rasisternas ”rättigheter ska garanteras” så saknar alla andra rättigheter.
Polisen meddelade att SDU:s demonstrations demokratiska rätt att uttrycka sina åsikter till varje pris skulle försvaras, samtidigt användes polisvåld för att hindra antirasisternas rätt att uttrycka sitt motstånd mot rasism.

Redan tidigt på dagen, tre timmar innan SDU samlats, samlade Malmös Nätverk mot Rasism till manifestation på Gustav Adolfs torg, där man uppmanade folk att delta på demonstrationen klockan 15.00 för att stoppa rasisterna.

Klockan 15.00 samlades även Skåne mot rasism på torget och protesten växte.
En stor del av mobiliseringen denna dag stod Skåne mot rasism för som hade flera samlingsplatser och klockan 15.00 flöt de två mobiliseringarna ihop till en röst mot rasism.

Talkörerna ekade längs Gustav Adolfs torg ” inga rasister på våra gator” och när klockan närmade sig 15 steg stämningen.
På andra sidan avspärrningarna på Stortorget samlades 135 sverigedemokrater och italienska fascister.
Runt dem protesterade 500 antirasister och lika många protesterade vid samma tidpunkt på Gustav Adolfs torg.

Rasisternas marsch skulle ha startat men först bestämde sig polisen för att tömma Gustav Adolfs torg och gick till våldsam attack för att driva bort antirasisterna.
Pepparspray, knytnävsslag och batonger används mot den fredliga protesten som disciplinerat ställer upp i armkrok och håller stånd mot polisen.
SDU-rasisternas marsch fördröjdes i en timme.
Polisen lyckas till slut att med hjälp av polisbussar och pepparspray driva tillbaka antirasisterna och SDU kunde börjar gå.

Pepparsprayade demonstranter fick hjälp inne i butiker runt torget för att tvätta bort pepparsprayen från ögonen.

Men snabbt kunde antirasisterna ta tillbaka torget och tusentals samlades åter för att visa sitt motstånd mot rasisterna och polisens våld.

När SDU anlände vände de snabbt och gick tillbaka till Stortorget. Antirasisterna vällde nu över gatorna och talkörer som ”kampen fortsätter, rasismen ska krossas” ekade längs med husväggarna. Från Gustav Adolfs torg tog man sig via smågator och gränder ända fram till rasisternas slutplats och buade där ut dem. Polisen hade svårt att hålla varenda gränd som leder till torget då tusentals antirasister fyllde dem med talkörer. Inte ett ljud av SDU:s tal hördes.

Polisens våldsamma ingripande drabbade såväl ung som gammalPolisens våldsamma ingripande drabbade såväl ung som gammal

Polisen mobiliserade hårt från tre län för att stoppa antirasisterna men misslyckades. 135 Sverigedemokrater buades ut av tusentals Malmöbor. Att rasisterna tvingades att avbryta sina ursprungliga marschplaner till Triangeln var också en delseger.

Värt att poängtera är att det enda våld som skedde var från polisens sida. Antirasisterna var disciplinerade och höll ställningarna utan att låta sig provoceras.

Det tog sedan timmar för Sverigedemokraterna att kunna lämna torget. Alla ingångar var blockerade av antirasister.

Enligt Skånska Dagbladet ska 15 personer ha omhändertagits, 5 av dem medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna.
– Det var helt oprovocerade ingripanden i en fredlig protest, säger Camilo Flores från RS Malmö-Lund.

Även om rasisternas marsch inte gick att stoppa så var dagen en seger för antirasisterna. Tusentals gick ut på gatorna, allt från pensionärer till mammor med barnvagnar, och visade hur isolerade rasisterna är. Hade det inte varit för polisens våldsamma ingripande hade rasisterna stoppats. Polisens agerande försatte hela Malmös stadskärna i belägring och var under stora delar av lördagen otillgänglig för alla utom rasisterna.

Enligt GP så har Skånepolisens informationsbefäl Ewa-Gun Westford sagt att skyddet av SDUs demonstration inneburit en extra utgift på 1,5 miljoner kronor.

RS Malmö-Lund

Skånskan GP GPTV Skånskan TV